Monika Schaub

Leg. psykolog - Leg. psykoterapeut

Vid såväl kortvarigt som långvarigt psykiskt lidande är det vanligt att förlora tilltron till sina förmågor, sitt eget värde och till känslan av kontroll. Man kan sakna riktning och stabilitet och behöva få klarhet över vad som är viktigt i livet samt finna sig tillrätta med de möjligheter och begränsningar som finns. Då kan psykoterapi vara en möjlig väg till förändring. 

Om existentiell psykoterapi

Existentiell psykoterapi utgår ifrån att människan inte är förutbestämd av sin livshistoria, omständigheter eller ödet. Människan ses istället befinna sig i en ständig process av tillblivelse och nyskapande, där våra egna val och vår riktning är betydelsefulla. Visserligen föds vi med individuella förutsättningar men genom vårt sätt att leva, vår syn på oss själva, våra val och handlingar kan vi påverka våra liv.

I det existentiella perspektivet ses psykiskt lidande som svårigheter att förhålla sig till komplicerade livsomständigheter, ofrånkomliga dilemman och paradoxer som är en del av att vara människa.

I samtalen fokuseras exempelvis teman som frihet, ansvar, mening, normer och värderingar, ensamhet, liv och död. Teman som kan öppna vägar att skapa mening trots svåra livserfarenheter och en komplicerad tillvaro. Dessa frågor är djupt mänskliga och blir ofta mer aktuella vid exempelvis livskriser, kroppslig sjukdom, ångest, depression, psykiska trauman och utmattning.

Om mig

Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet inom vuxenpsykiatri. Dessutom har jag arbetat länge inom barn- och ungdomspsykiatri, framför allt med ungdomar och familjer.

I mötet med klienter blev jag allt mer intresserad av de existentiella frågorna som ofta kom upp i samtalen. Därför vidareutbildade jag mig inom existentiell psykologi och psykoterapi och är nu auktoriserad existentiell psykoterapeut och medlem i SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi).

Jag är också utbildad inom bildterapi, ungdomspsykoterapi, familjeterapi samt EMDR (en metod som används för att bearbeta psykiska trauman). Jag har återkommande arbetat med handledning, både i grupp och individuellt.

Min mottagning ligger i centrala Göteborg, Vegagatan 16. Lokalen är tillgänglig för rullstol men saknar handikapptoalett.

Boka tid

Du är välkommen att höra av dig via formuläret vid frågor eller för tidsbokning. Det går också bra att maila direkt till kontakt@monikaschaubpsykoterapi.se

Pris per session är 1050 kronor á 50 minuter (för företag är priset 1400 kronor per session). Reducerat pris erbjuds för dig med begränsad ekonomi till följd av exempelvis arbetslöshet, sjukskrivning/-ersättning, pension eller studier.

Kontakt

Monika Schaub Psykoterapi

Göteborgs Psykologbyrå

Vegagatan 16, 413 09 Göteborg

kontakt@monikaschaubpsykoterapi.se